We are driven by our vision

 

Xtended Academy

Ta chansen och att en gedigen utbildning samtidigt som du jobbar!

Ansök om att delta i Xtended Academy – Xtendeds egna säljskola. Här får du möjlighet att i olika steg bli en certifierad och diplomerad säljare, du kommer att
utvecklas som person och bli en attraktiv kandidat på arbetsmarknaden.

Du investerar din tid hos oss och vi investerar i din utveckling!

VÅR PROCESS

 

Personalutveckling är av största värde för oss

Vi sätter stort värde på vikten av att utveckla vår största tillgång, våra projektledare och varumärkesambassadörer. Vi har en egen Academy och en utbildningsansvarig som stadigt arbetar för att kompetensförbättra vår personal.

Utbildning & Utveckling

Löpande utbildning av projektledare och varumärkesambassadörer är avgörande för att säkerställa att vi ger personalen möjlighet att utveckla sin egen kompetens samtidigt som det ger dem trygghet i sitt arbete. Vi har tagit fram ett utvecklingsprogram som ger oss kompetens- och färdighetsstatus på alla medarbetare för att vi skall kunna säkerställa kvaliteten i varje uppdrag.

KundUpplevelseProgram  (KUP)

Vi vill att varje kampanj skall leverera bästa möjliga resultat för alla våra kunder. Med KUP har vi utvecklat ett arbetsätt som ger oss input från personal och kunder för att skapa en ram som kommunicerar hur man bäst att samarbeta med kunderna.

Medarbetarengagemang

Vi inser att marknaden inom bemanning är ständigt i förändring. Vi genomfört löpande medarbetarenkäter för att få feedback till att kunna förbättra oss som arbetsgivare. Vi vill förstå och förbättra relationen med vår personal för att kunna erbjuda rätt kompetens och personal till våra kunder.

Belöning & erkännande

Att säga "tack-bra jobb" är en stor del av det vi gör. Som en byrå som sätter stort värde på människor, är belöning och erkännande integrerad hur vi samarbeta med personalen. Vi arbetar löpande med incitamentprogram i våra uppdrag samt att vi premierar årligen vår personal vid våra Awardsparty.

 

 

 


Xtended Event & Bemanning

Kärnan i vårt affärskoncept utgörs av förmågan att se kundens behov, ta fram kreativa lösningar som är baserade på kundens affärsstrategi. För oss är ett event det personliga mötet, där man vill skapa upplevelser, ökad försäljning och bygga varumärke. Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom alla områden och unik Brand Experience. Vår eventbemanning har genom åren uppskattats så mycket av våra kunder att vi idag har en separat bemanningsavdelning. Vi hyr inte bara ut personal till event utan även till restaurang, butik, reception och rena säljuppdrag B2B. Att vara en del av Götaplatsgruppen ger oss en stark position i branschen.

VAD VI GÖR

Action Marketing
Event & Upplevelser
Kickoff & Konferens
Mässor & Roadshow 
Sampling & Promotion 
Visual Merchandising
Lanseringar & Invigningar
Jubileum & Fest
Sponsring & Arena
Brand Experience
Eventpersonal
Bemanning
Rekrytering
Utbildning
Xtended Academy
Mobile Catering
Contract Catering

 

KONTAKTA OSS

Xtended Event / Bemanning

Göteborg
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Stockholm
Vulcanusgatan 2, 113 21 Stockholm

Malmö
S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö

 

INTEGRITETSPOLICY Xtended Event
- Läs mer här