Vi erbjuder en helhetslösning för försäljning/utbildning/
rekrytering med attraktiva fördelar.

Xtended erbjuder för Er som vill skilja och renodla eller komplettera verksamhet och effektivisera densamma. Xtended kan ta över, komplettera och driva t ex en enhet, funktion eller del av funktion, avdelning eller annan process i din organisation och företag. Det kan t ex röra sig om utbildningsprocesser, säljstationer i butik, kundtjänst, servicestationer eller receptionslösningar.

Vi tar det fulla arbetsgivaransvaret för berörd funktion och ser till att rätt personal med rätt kompetens samt driftar den. Vi säkerställer och inom entreprenaden erbjuder också rekrytering och utbildningsprocesser.

Behöver du ett säljteam, en säljstation i din butik eller kanske ett arenaevent med trettio personer. Xtended har fokus på sälj- och service funktioner samt projektledning och coachning. Vi erbjuder funktioner för kortare och längre perioder.

All vår personal genomgår Xtendeds olika certifierings- och säljutbildningar, har hög social kompetens och en stor vilja att lära. Vi rekryterar mycket av vår personal på högskolor och universitet runt om i landet och vi arbetar aktivt med att träna upp, coacha och placera rätt resurs i rätt uppdrag.

 

Träffa oss gärna för en första brief

På Xtended har vi rutinerade rekryterare med mångårig erfarenhet. Vi startar alltid med en brief för att ta reda på er kravprofil. När vi träffats och kommit överens om en uppdragsbeskrivning, tillsätter vi en projektledare som tar helhetsansvar och kommer vara er kontaktperson under hela processen. Allt för att vi skall kunna hitta rätt personal till er aktivitet eller tjänst.

Rekrytering och uppdragsbemanning

Utifrån era förutsättningar, krav och tidsplan ser vi till att ta fram personer för att bemanna ert uppdrag eller tjänst. Vi söker tills vi hittar exakt rätt personer och bokar dem till ert uppdrag. Vi har alltid intervjuat och träffat alla personligen. Vid längre uppdrag presenterar vi ett par kandidater som ni får träffa innan vi bemannar er tjänst för att säkerställa att de uppfyller era krav.

Utbildning och coachning är vårt signum

Vi säkerställer alltid att vår personal har relevant utbildning för att genomföra uppdraget. Genom vår Academy och utbildningsprocess kvalitetsäkrar vi alltid att man har rätt förutsättningar för att kunna genomföra sitt uppdrag på bästa sätt. Under uppdraget coachar vi kontinuerligt för att inte tappa fokus och säkerställa att vi når våra gemensamt uppsatta mål.

Uppdragsgenomförande

Under själva aktiviteten finns vi alltid tillgängliga för både dig som kund och för vår personal, även under kvällar och helger. På så sätt kan vi också säkerställa att vi snabbt hittar reserver om någon skulle bli sjuk på kort varsel.

Personaluppföljning och tidsredovisning

Vår personal tidsrapporterar i vårt webbaserade system. Vi dubbelkollar alltid personalens tidsrapportering innan vi fakturerar. Därigenom kan vi undvika eventuella felaktigheter och undvika onödig administration för både er och oss.

Uppdragsutvärdering och återrapportering

Vi följer alltid upp våra uppdrag med att utvärdera personal, uppdraget och vad kunderna tycker. Vidare så får vi ofta värdefull feedback från era kunder – information som är viktig att vi vidarförmedlar till er. Uppföljning och återraportering kan ske, antingen genom dagliga återrapporter eller i samlad form efter kampanjens slut.

 

ARBETSPROCESS MED PERSONAL UNDER UPPDRAG

 

 

 

Xtended Event & Bemanning

Kärnan i vårt affärskoncept utgörs av förmågan att se kundens behov, ta fram kreativa lösningar som är baserade på kundens affärsstrategi. För oss är ett event det personliga mötet, där man vill skapa upplevelser, ökad försäljning och bygga varumärke. Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom alla områden och unik Brand Experience. Vår eventbemanning har genom åren uppskattats så mycket av våra kunder att vi idag har en separat bemanningsavdelning. Vi hyr inte bara ut personal till event utan även till restaurang, butik, reception och rena säljuppdrag B2B. Att vara en del av Götaplatsgruppen ger oss en stark position i branschen.

VAD VI GÖR

Action Marketing
Event & Upplevelser
Kickoff & Konferens
Mässor & Roadshow 
Sampling & Promotion 
Visual Merchandising
Lanseringar & Invigningar
Jubileum & Fest
Sponsring & Arena
Brand Experience
Eventpersonal
Bemanning
Rekrytering
Utbildning
Xtended Academy
Mobile Catering
Contract Catering

 

KONTAKTA OSS

Xtended Event / Bemanning

Göteborg
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Stockholm
Vulcanusgatan 2, 113 21 Stockholm

Malmö
S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö

 

INTEGRITETSPOLICY Xtended Event
- Läs mer här