BRAND EXPERIENCE

Vi vet att beskriva en pool är en sak men att hoppa i är en helt annan. Brand Experience är för oss att skapa upplevelser som stärker relationen mellan varumärken och de människor som betyder mest för dem. En upplevelse som startar i mötet mellan människor och varumärke. Hur varumärken agerar är viktigare än vad de säger. Bevis betyder mer än löften. Lyckliga människor är världens bästa annonsörer. Upplevelsen och känsla i kommunikationen skall bli minnesvärd och bestå. Det handlar om att förmedla bilder och känslor som man vill att mottagaren skall få i sina sinnen. Xtended är länken till mottagarens sinnen, genom att förstå ”WHY”, kan vi genom kreativitet och engagemang ge varumärket en framgångsrik resa till mottagaren.

RELEVANS

Varumärkesupplevelsen måste ses från betraktarens ögon och vara relevant för mottagaren. Varumärkets beteende skall uppfattas som ett kvitto på att de förväntningar kommunikationen skapat också har uppfyllts. Finns ingen relevans i kommunikationen får inte upplevelsen någon effekt.

 

TROVÄRDIGHET

I skapandet av upplevelser och möten måste varumärket göras trovärdigt både på marknaden och i samhället. Vi vet att det idag ställs nya krav i kommunikationen och att det är viktigt att veta kraften i de nya medierna vare sig det gäller om man har de med eller emot.

 

 

TOUCHPOINT

Touchpoints måste definieras! Ditt varumärkes möte med kunder listas för att kunna definiera en varumärkesupplevelse. Vi hjälper dig att ta fram vilka touchpoints som är unika för just dig och din bransch. Om man skall vara framgångsrik när man vill skapa upplevelser gäller det att hålla ihop sin kommunikation i alla beröringspunkter. Det gäller inte bara i valet av kanaler och medier utan vad man gör med varumärket över tid.

 

 

Xtended Event & Bemanning

Kärnan i vårt affärskoncept utgörs av förmågan att se kundens behov, ta fram kreativa lösningar som är baserade på kundens affärsstrategi. För oss är ett event det personliga mötet, där man vill skapa upplevelser, ökad försäljning och bygga varumärke. Vi är en fullservicebyrå med spetskompetens inom alla områden och unik Brand Experience. Vår eventbemanning har genom åren uppskattats så mycket av våra kunder att vi idag har en separat bemanningsavdelning. Vi hyr inte bara ut personal till event utan även till restaurang, butik, reception och rena säljuppdrag B2B. Att vara en del av Götaplatsgruppen ger oss en stark position i branschen.

VAD VI GÖR

Action Marketing
Event & Upplevelser
Kickoff & Konferens
Mässor & Roadshow 
Sampling & Promotion 
Visual Merchandising
Lanseringar & Invigningar
Jubileum & Fest
Sponsring & Arena
Brand Experience
Eventpersonal
Bemanning
Rekrytering
Utbildning
Xtended Academy
Mobile Catering
Contract Catering

 

KONTAKTA OSS

Xtended Event / Bemanning

Göteborg
Sofierogatan 3A, 412 51 Göteborg

Stockholm
Vulcanusgatan 2, 113 21 Stockholm

Malmö
S:t Johannesgatan 2, 211 46 Malmö

 

INTEGRITETSPOLICY Xtended Event
- Läs mer här